Právě se nacházíte:

Jak vybírat školku

Když se z kojence stává batole, řada maminek si klade otázku „kam s ním“. Babička? Chůva? Školka? A pokud školka tak státní nebo soukromá? Podle čeho vybírat? Na co si dát pozor?

Zašli jsme na rozhovor do Baby centra V Zahradě, které už 6. rokem poskytuje služby soukromé školky v Újezdě a okolí, abychom pro Vás našli odpověď.

Pokud nemáme možnost využít babičku a chůva je pro nás příliš drahé nebo z jiného důvodu neakceptovatelné řešení, čím se řídit při výběru školky?

Určitě má každý rodič své priority. Tam kde největší roli hrají finance je určitě nejlepším řešením státní školka. I tady bych však pokud je to možné zjistila reference a nevybírala pouze podle toho jak školka vypadá. Nejdůležitější je personál, program- ale ne ten uvedený na webu,ptejte se maminek jak byly spokojené a zejména jak byly spokojené jejich děti.

Kdy vybrat soukromou školku?

Nabízí se samozřejmě odpověď pokud se dítě nedostane do státní. Ale není tomu tak vždy. Řekla bych že u nás je to tak třetina dětí. Ostatní k nám přicházejí proto, že maminky hledají určitý mezistupeň mezi rodinou a státním zařízením. Prioritou je menší kolektiv a tedy osobnější přístup, lepší komunikace s rodiči, rodinná atmosféra, větší variabilita v docházce (děti např. zezačátku docházejí menší počet dnů v týdnu, kratší dobu , a postupně docházku rozšiřují), možnost prodlouženého hlídání v případě potřeby, větší důraz na zdravotní stav dětí (ve státní školce se nesmí odmítnout nemocné dítě, paní učitelka smí rodiči pouze doporučit aby ho do kolektivu nedával, soukromá školka tuto možnost samozřejmé má) aj. Většina soukromých školek však není dotována nebo jen minimálně a proto je potřeba počítat s větším zatížením rodinného rozpočtu.

Na co si dát pozor při výběru soukromé školky

Určitě se neřiďte jen podle hezkého letáčku či webu slibujícího naprosto vše nač můžete pomyslet. Ten může udělat kdokoli a opsat vše co u jiných školek na internetu najde. Naopak pokud často dostáváte letáčky či jinou formu propagace jedné školky, mějte se na pozoru že tato školka má asi málo dětí a že to má svůj důvod. Myslím že naprosto nejdůležitější je bezpečnost. Zjistit zda je objekt dostatečně zabezpečen, aby dítě nemohlo „odejít za maminkou“. Jen v Újezdě bylo takových „útěků ze školek“ v minulých letech několik, naštěstí vždy vše dobře dopadlo. Každopádně bych volila školku na klidnějším místě, dál od hlavní silnice, s kvalitním oplocením, vraty zajištěnými proti otevření dítětem. Dále je velice důležité aby školka měla povolení příslušných organizací. Ptejte se a chtějte vidět povolení hygieny, hasičů a životního prostředí. Pokud je majitel živnostník, pak v případě hlídání dětí starších tří let musí mít živnost Mimoškolní výchova a vzdělávání,  u mladších dětí Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu, což je živnost vázaná a musí být zaštítěna zdravotním personálem. Jakákoli jiná živnost (Služby pro rodinu a domácnost, Zprostředkování kulturních akcí apod.) neopravňuje k provozování soukromého zařízení, tudíž takové zařízení nemá ani potřebná vyjádření příslušných orgánů. Pak samozřejmě hrozí (a stalo se to v nedávné době např. v Květnici či Šestajovicích) že jsou tato zařízení ze dne na den zavřena a rodiče se mohou dostat do velmi nepříjemné situace. Třetí neméně důležitou věcí je personál. Vzdělání je důležité ale stejně, ne-li více důležitá, je praxe. Je fajn když je studentka s dětmi kamarádka, vytváří s nimi krásné výtvory. Ale je potřeba aby tu byl někdo, kdo je schopen reagovat když dítě pláče, nebo když se řízne či dostane záchvat laryngitidy. Proto v našem baby centru najdete jak nápadité studentky tak zkušenější personál s vlastními rodičovskými zkušenostmi. Personál doplňuje i zdravotní sestra. U všech je samozřejmostí školení první pomoci.
Vše ostatní je už na zájmu rodičů – zda preferují cizí jazyk, nabídku kroužků, biostravu či odvoz a dovoz domů. Samozřejmě velkou roli hraje i prostředí školky a vzájemné sympatie. Vždy se ptejte ve svém okolí, není nic lepšího než doporučení jiné maminky.

Proč by si měl rodič vybrat Baby centrum V zahradě?

Asi to nejdůležitější je, že jsme tu už 6. rok a personál se mění minimálně. Tvoří ho zaměstnankyně s mnohaletou praxí i vlastními rodičovskými zkušenostmi a doplňují je studentky s různými specializacemi uměleckého či pedagogického zaměření. V personálu máme i zdravotní sestru, dulu, dochází k nám logopedka. Snažíme se, aby se tu cítily děti dobře, v bezpečí, aby to bylo místo radostných prožitků, učení a poznávání. Velký důraz je kladen zejména na rozvoj slovní zásoby a výslovnosti, základy sebeobsluhy, děti malují, tvoří, zpívají, hrají na flétnu či jiné nástroje, sportují a seznamují se základy angličtiny. Starší děti tu absolvují předškolní přípravu. Vše probíhá v malých skupinkách, kdy na jednu vychovatelku připadá maimálně 10 dětí. Navíc mají děti možnost navštěvovat také placené kroužky ať už jde o tanečky, hudební kroužek Yamaha pro maminky s dětmi, angličtinu, logopedii, Maxíka a další dle poptávky.
Naším cílem je vytvořit prostředí, v němž se děti mohou přirozeně rozvíjet a bez stresu se připravit na pozdější povinnosti ve školce či škole. Drobné povinnosti střídá velká zábava, jako když děti společně pečou dort, vánoční cukroví nebo připravují společný oběd. Pravidelně závodí při sportovních dnech, hledají poklady, připravují si masky na karneval,čarují s kouzelníkem nebo společně oslavují své narozeniny. Pro zpestření pořádáme i celodenní výlety nebo navštěvujeme divadélka, společné akce s rodiči, např. koncem listopadu tu společně budeme vyrábět adventní věnce.
Vstup do kolektivu přináší u většiny dětí také větší nemocnost Abychom tomu zamezili, důkladně kontrolujeme zdravotní stav dětí, v zimním období navštěvujeme jednou týdně solnou jeskyni. Samozřejmostí je také respektování všech zdravotních omezení jednotlivých dětí, zejména pak potravinových alergií. Rodiče si mohou zvolit stravování v biokvalitě.
Samozřejmostí je že děti mohou chodit do našeho Baby centra pravidelně i jednorázově, hodinu příchodu i odchodu si určují maminky, protože naším cílem je, aby Baby centrum bylo pro rodiče co nejpřínosnější. Nakonec úměra mezi spokojeným rodičem a spokojeným dítětem je více než zřejmá.
Děti, které nás navštěvují pravidelně, se toho u nás naučí za rok skutečně hodně. Důkazem toho jsou nejen jejich výtvarná dílka, která si rodiče každodenně odnášejí domů, ale také nacvičení a nastudování besídky, kterou 2x ročně pořádáme pro rodiče a rodinné příslušníky. Na tu vánoční se už teď naše děti pilně připravují.

Co říci závěrem? V hezkém a klidném rodinném prostředí se líbilo nám a jistě se tu líbí i všem dětem, které si, jak věříme, ponesou na svou první školku jen ty nejhezčí vzpomínky.  Těšíme se zase někdy na návštěvu.

http://www.vzahrade.cz
e-mail: skolka@vzahrade.cz
teL 774 299 992