Právě se nacházíte:

Grupo Atento

Grupo Atento působí v 17 zemích a je v současnosti jednou z nejvýznamnějších světových společností v oboru kontaktních center a BPO (Business Process Outsourcing - outsourcing podnikových procesů). Atento zodpovídá za vztahy mezi společnostmi, jejich klienty a uživateli prostřednictvím technologické a procedurální základny.

Grupo Atento působí v 17 zemích a je v současnosti jednou z nejvýznamnějších světových společností v oboru kontaktních center a BPO (Business Process Outsourcing - outsourcing podnikových procesů). Atento zodpovídá za vztahy mezi společnostmi, jejich klienty a uživateli prostřednictvím technologické a procedurální základny, která umožňuje interakci pomocí četných asistenčních kanálů.

Společnost působí v různých regionech a je lídrem trhů, jejichž mateřštinou je španělština nebo portugalština. Její servisní centra disponují modernizovaným zařízením, soudobou technologií a motivovanými a zkušenými zaměstnanci. Ti mají hluboké znalosti různých podnikových řetězců v odlišných segmentech ekonomiky: v soukromém i veřejném sektoru. Společnost Atento je tedy schopna nabídnout trhu komplexní řešení na míru. 

Nabízí rozsáhlé portfolio inovativních a vysoce kvalitních produktů a služeb, přijímaných velkými globálními a místními společnostmi. Skupina důvěřuje znalostem, každodenně získávaným ve svých pobočkách v Evropě, Africe i Severní a Jižní Americe. Tyto znalosti jsou tržní výhodou a posilují přátelství a důvěru ve vztahy, které společnost udržuje se svými mezinárodními nebo místními obchodními partnery.

Atento roste spolu se svými klienty i s celou společností, přičemž zavádí vysoké standardy kvality a výkonnosti. Atento je ideálním spojencem pro firmu, která chce udržovat přímé spojení se zákazníky, získat si jejich oddanost a využít každý kontakt pro další obchod.

Grupo Atento je nyní etalonem kvality ve své oblasti podnikání a v zemích, ve kterých působí, hraje významnou sociální a ekonomickou roli.