Důležité změny v provozu společnosti CLINICUM a.s.

Ke dni 30. 6. přestává mít toto zdravotnické zařízení (nemocnice s poliklinikou Vysočany) statut akutního zdravotnického zařízení. Od 1. 7. se plně orientuje na ambulantní zdravotní péči s rozšířeným počtem lékařů i odborností, a dále na výběrovou péči v rámci jedno a vícedenní chirurgie.

Nejvýznamnější změnou je uzavření interního lůžkového oddělení k 31. 7. K ukončení příjmu pacientů na interní lůžkové oddělení dojde k 30. 6. a k témuž dni bude uzavřeno oddělení ARO.

S cílem zvýšit kvalitu poskytované péče a servisu pro pacienty projde zásadními změnami chirurgické oddělení. Během července až září budou rekonstruovány operační sály a po tuto dobu tady nebudou operováni pacienti. Poté se oddělení bude plně věnovat plánovaným zákrokům. Na ně budou pacienti objednáváni na měsíc říjen. Pokud jde o strukturu a rozsah operací nedojde k výrazné změně poskytované péče, naopak je plánováno postupné rozšiřování spektra operací i do oborů urologie, gynekologie a dalších.Chirurgické ambulance (včetně zákrokového sálku, sádrovny) budou od 1. 7. v provozu od pondělí do pátku od 7. 00 do 21. 30 hod.

Od 1. července budou v rámci ambulantní péče otevřeny dvě interní ordinace, rozšířena bude péče v oboru kardiologie a nově bude otevřeno oddělení home-care, zaměřené na kvalitní péči pro pacienty v domácím prostředí.

Komplementární péče radiodiagnostického oddělení bude od 1. 7. fungovat v ambulantním režimu od pondělí do pátku od 7. 00 do 21. 30 hodin.

www.praha9.cz