Drobné krádeže se už také nevyplatí

Při řešení přestupků proti majetku, kterých se pachatelé dopouštějí drobnými krádežemi v obchodech, se v letošním roce zásadně promítne výsledek spolupráce oddělení analytiky Služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV) Obvodního ředitelství Policie Praha III s Městskou policií.

Její podstatu vysvětluje místostarosta MČ Praha 9 Adam Vážanský: „ Z důvodu neexistence centrální databáze přestupků jsme tuto spolupráci a propojení iniciovali. Městská policie Prahy 9 bude poznatky o pachatelích těchto přestupků  předávat Policii ČR. V odůvodněných případech, tedy při naplnění skutkové podstaty trestného činu, celostátní policie tyto skutky překvalifikuje. Bude to tehdy, kdy škoda několika po sobě jdoucích přestupků přesáhne částku 5 000,- Kč a tyto přestupky bude možné označit jako pokračující“.

Tím dojde k výrazné eliminaci těch pachatelů, kteří přesně vědí, že mohou krást věci v obchodech do výše 5 000,- Kč téměř každý den a nic se jim nestane právě proto, že chybí centrální databáze. Dodejme, že policie může tyto poznatky vyhodnotit centrálně ze všech městských obvodů a účinněji tak potírat majetkovou kriminalitu.

www.praha9.cz