Právě se nacházíte:

Divadelní Vsetín 2013

Ve dnech 21. až 23. března 2013 proběhl ve Vsetíně už druhý ročník krajské postupové přehlídky amatérských činoherních a hudebních divadel. Mezi sedmi soutěžícími soubory nechybělo ani vystoupení klientů denního stacionáře Naděje Vsetín, kteří se prezentovali divadelním představením „Tož, zbojníci…“ Představení nazkoušeli klienti pobočky Vsetín společně s pracovníky a dobrovolníky pod odborným vedením dramaturgie paní Daniely Hanákové. 

Poděkováním pro vystupující nebylo jen velmi vřelé a upřímné přijetí od publika, ale také následné pozitivní hodnocení poroty, která na závěr přehlídky ocenila představení Naděje Vsetín cenou za kolektivní herecký výkon a čestným uznáním za scénografii. Čestným uznáním byla oceněna i režisérka a autorka představení paní Daniela Hanáková.   

Poděkování a gratulace patří všem klientům, pracovníkům a dobrovolníkům podílejícím se na dramaterapii, kteří svým úsilím, pílí a odhodláním ukázali, kam až lze posunout hranice možností lidí s handicapem. 
 
Původní divadelní hru „Tož, zbojníci…“ je možné shlédnout na Festivalu integrace Slunce dne 24. května 2013 v 8.00 hod. v Paláci Akropolis v Praze.