Právě se nacházíte:

Akce o lese a lesnictví

Tradiční akce o lese a lesnictví v Kunratickém lese v okolí Velkého altánu. Oslavte s námi Mezinárodní rok lesů. Co vás čeká? Trubači, lesnická stezka, putování lesem věkovou stezkou, koně, ukázky práce dřevorubce, tvoření z přídrodnin, dřevěný xylofon a mnoho dalšího o lese a lesnictví.

Lesy hlavního města Prahy organizují dvoudenní lesnickou akci Do lesa s lesníkem v Kunratickém lese. Lesníci připravují na 10. a 11. května lesní stezku s několika stanovišti na téma les, pěstování lesa a ochrana lesa. Děti i dospělí si vyzkouší sázení stromků a měření stromů. K vidění budou praktické ukázky práce s pilou, pomoc koně při práci v lese a lesnické stroje zblízka. Lesem se budou také ozývat troubené fanfáry na lesnice či borlice, protože k lesnictví patří tradičně i trubači. Program slavnostně zahájí za zvuku fanfár ředitel městských lesů Václav Kroutil a otevře tak lesní stezku. Na ní mohou po oba dva dny návštěvníci zažít lesníkův den (sázení lesa, péči o les, ochrana proti kůrovci, měření stromů, orientaci v terénu pomocí lesnických map, těžbu stromů, odvoz dřeva koněm,…). Pro zdatné účastníky je připravena soutěž v řezání ruční pilou, pro tvořivé zase malá výtvarná dílnička. Chybět nebude ani dřevěný xylofon nebo doskočiště, kde si odvážlivci porovnají svůj skok třeba se skokem blechy či jelena. Na připraveném ohništi si mohou návštěvníci opéct donesené buřty. Přístupové trasy k chatě Gizela budou označeny od metra Chododv a Roztyly lesní kvízovou stezkou. Akce Do lesa s lesníkem v rámci Týdne lesů má již Praze svou tradici. Letošní třetí ročník je významný, protože rok 2011 byl vyhlášen Mezinárodním rokem lesů. „Pojďte s námi zase do lesa“ Podrobnější informace naleznete na http://www.lesypraha.cz/?cat=710&aid=912