Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Zefektivnění činnosti inspektorů ČIŽP

8. 06 2010 | S ohledem na rostoucí nároky společnosti na ochranu životního prostředí, rostou požadavky na kontrolu a řešení porušení zákonů v oblasti životního prostředí. V roce 2009 provedla ČIŽP celkem 17 432 kontrol a vydala 14 834 správních řízení. Každým rokem tak dochází nejenom k nárůstu počtu kontrol, ale vzrůstá i náročnost následných správních řízení jak po stránce právní, tak i odborné, bohužel při stávajícím počtu pracovníků.

S ohledem na rostoucí nároky společnosti na ochranu životního prostředí, rostou požadavky na kontrolu a řešení porušení zákonů v oblasti životního prostředí. V roce 2009 provedla ČIŽP celkem 17 432 kontrol a vydala  14 834 správních řízení. Každým rokem tak dochází nejenom k nárůstu počtu kontrol, ale vzrůstá i náročnost  následných správních řízení jak po stránce právní, tak i odborné, bohužel při stávajícím počtu pracovníků. Téměř 60% kontrolního času je vyčleněno na kontroly ostatních kategorií jako jsou např. neplánované kontroly či podněty ke kontrolám, které ČIŽP přijímá z vnějšku a jejichž počet stále s postupem času narůstá. Tak např. v  roce 2009 přijala ČIŽP 2 955 podnětů od občanů.
Jednou z možností jak zefektivnit činnost inspektorů, je využití nových technologií v oblasti  IT. Jednou z metod je i záznam a následný převod zvukového záznamu do textu. ČIŽP zvážila tuto možnost a přihlásila se s projektem „Zefektivnění činnosti  inspektorů ČIŽP“ do  operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy  4.4.a - Veřejná správa a veřejné služby, Výzva 48 – Efektivní správní úřad.

Zmíněný projekt představuje zásadní procesní, dokumentační, archivační a technickou inovaci v administrativní činnosti jednotlivých zaměstnanců ČIŽP, ale i celého úřadu. Nová technologie umožní, aby si inspektor pořídil při místním šetření nebo při kontrolní činnosti přímo v terénu hlasový záznam na digitální záznamník nebo přímo do počítače. Po návratu do kanceláře  inspektor propojí záznamník s PC a pomocí speciálního softwaru pro přepis hlasového záznamu proběhne automatický přepis namluveného záznamu do textu. V rámci projektu bude vytvořen kompletní speciální slovník obsahující terminologii užívanou při činnosti ČIŽP. Digitální hlasové záznamy pak budou využívány při jednáních s dotčenými úřady a účastníky řízení, při kontrolách, a umožní jejich rychlé a úplné dokladování. Pořízené hlasové záznamy lze zároveň uložit a využít v případě konfrontace s dalšími subjekty a pro dokazování.

Využitím digitálních záznamů při jednáních a kontrolách a možností archivování hlasových záznamů se zvýší transparentnost úřadu. Následné zneužití záznamů lze eliminovat jejich uložením v elektronické spisové službě nebo jejich zasíláním v elektronické podobě ihned po pořízení záznamu určenému nezávislému kontrolnímu orgánu, který má právo sledovat průběh inspekce, popř. všech procesů  v rámci úřadu.

 Tento software je v současné době používán v oblasti justice, v oblasti médií, ale i v některých zdravotnických zařízení.
http://www.cizp.cz/O-nas
 

Diskuse

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO
 

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO